EVELINE KIESKAMP BEELDEND KUNSTENAAR
Opleidingen: 1e graads lerarenopleiding tekenen, Hogeschool voor de kunsten Arnhem, afgestudeerd in 1998 Vrije kunst, Hogeschool voor de kunsten Arnhem, afgestudeerd in 2002 Exposities/projecten: 2022 Woest&Bijster, side specific artfestival, Gemeentes Renkum, Wageningen, Ede Artist-in-residence Guldagergaard International ceramic center, Denemarken ontwerp en realisatie Cultuurprijs gemeente Ede Kunstopdracht van der Valk, Venlo Grensloos kunst verkennen, kunstroute, IJhorst 2021 Groepsexpositie, ‘Inkijk’, huis Kernhem, Ede #Art Malden, Malden Groepsexpositie, galerie de Ploegh, Amersfoort Groepsexpositie 'Coronaproef', galerie Kunstfactorij, Bennekom 2020 Wildcard Woest&Bijster, landschapskunst en theaterfestival, gemeente Renkum en Ede. Buitenexpositie 'BUITENISBETERDANBINNEN' Oude kerkplein, Ede Groepsexpositie 'Ode aan de Natuur' in het Nationaal bomenmuseum, Doorn Groepsexpositie 'airborne' in de Stingerbol, Ede Groepsexpositie 'Vrijheid' in de Stingerbol, Ede 'Mijn beeldentuin', kunst-onderwijsproject met Kroller Muller Museum, Otterlo Groepsxpositie in 'De Smeedplaats' Bennekom i.s.m. Jose van Loon en Renate Bes 2019 PEK-Groepsxpositie 'in een zin' in Galerie Cultura. 'Mijn beeldentuin', kunst-onderwijsproject met Kroller Muller Museum, Otterlo Soloexpositie in galerietuin 'Tuin de lage oorsprong', Oosterbeek Expositie in beeldentuin 'Melc', Heerde Steengoed keramiek, expositie i.s.m. keramisch werk uit particuliere verzameling, Bennekom Tussen werkelijkheid en wonderland’ met Maron Hilverda in Galerie Cultura, Ede 2018 Parade, PEK-groepsexpositie in Villa Erika, Bennekom 'Mijn beeldentuin', kunst-onderwijsproject met Kroller Muller Museum, Otterlo BennekomWoest&Bijster, landschapskunst en theaterfestival, Renkum Groen geluk, kunstfestival Ede SCHAFT! Groepsexpositie in de ENKA t.g.v. 15 jarig bestaan PEK Expositie met Jan van Leeuwen en Karel Loman in 'Kunst in de Kelder' Putten 2017 'Mijn beeldentuin', kunst-onderwijsproject met Kroller Muller Museum, Otterlo Schetsontwerp 'kunstwerk in de spoortunnel' SOMA, Ede Expositie 'Niet alles vergaat' met Trijn Romein in de Casteelse Poort, Wageningen Kinderkunstfestival Bennekom Kunst in de Vallei, kunstbeurs, Ede 2016 Groepsexpositie Art & Food, deZaakPEK, Ede Ontwerp en realisatie object 'Eitje' tbv kunstfestival-Ede met Nicole Bischoff Duo-expositie met Trijn Romein in de Cultura galerie, Ede Duo-expositie met Elisabeth Koning in galerie 'de Kijkdoos' Bennekom 2015 Groepsexpositie DRIELUIK, deZaakPEK, Ede Cd-ontwerp The Psalmproject Groepsespositie CAH Dronten i.s.m. Ine Boeijen De kist van Vincent, Cultura, Ede i.s.m. PEK Groepsexpo, Galerie Driebergen Vazenproject, Cultura Ede 2012 Vormgeving en fotografie kookboek 'Heerlijkheden'. Film ' De kleine prins' i.s.m. Ine Boeijen Expositie Kernhem 600, Kernhem, Ede Roots in the Woods, Installatie i.s.m. Ine Boeijen Open atelierroute Bennekom, i.s.m. Lia Stouten Expositie 'Frisse Blik', de Kunstplaats, Veenendaal Expositie Boogstraat, Ede 2011 Ontwerp en uitvoering Kunstprijs Ede -juryprijs- Expositie Concordia, Ede i.s.m. Ine Boeijen en Cobi van de Kuit Expositie Draaideur, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede Beeldend Theater 'Het volledig maken', Wageningen Vliegtuigproject De Kleine Prins, Arnhem Kunstopdracht kazerneterrein, Ede 2010 Olifant in Boa, beeldend kunstfestival, Ede Kunst op locatie, Ede Kunstroute 'Geraakt', Bennekom Project 'Dante', Bennekom Open stal, Oldeberkoop 2009 Editie #6 Art-crumbles, Nijmegen Tentoonstelling 'het atelier' i.s.m. Ine Boeijen, CBK Arnhem 2008 en eerder Kunstmoment Diepenheim Multidiciplinair kunstproject 'D out of the bleu' 7 gemeenten in de Achterhoek Project 'Kunstbeest' i.s.m. basisschool de Roedel en Kroller Muller Museum Expositie 'het Atelier', CBK Ede Expositie 'verontrustend huiselijk', PEK Ede Multidiciplinair kunstproject 'D out of the bleu' Ede Kunstopdracht 'Alfa' Driestarcollege Gouda Expositie festival 'City of Insects' Wageningen Expositie WUR, Wageningen Expositie Emmaus, Ede Expositie huis Kernhem Kunstopdracht Gelderse Vallei, Ede Expositie Catharijne Convent, Utrecht Expositie galerie Pro Art, Zeewolde Expositie 'Onder de Zwarte Madonna', Den Haag Kunstopdracht 'Driestar entree' Driestarcollege Gouda Werk in bezit van Gemeente Ede Hogeschool Zwolle Driestar college, Gouda Commintentio, bureau voor communicatie, Ermelo PKN, Bennekom Cinemec, Ede Diverse particulieren ENGLISH Education: 1st grade teacher training in drawing, Hogeschool voor de kunsten Arnhem, graduated 1998 Free art, University for the arts Arnhem, graduated in 2002 Exhibitions/projects: 2021 Group exhibition, 'Inkijk', house Kernhem, Ede #Art Malden, Malden Group exhibition, Gallery de Ploegh, Amersfoort Group exhibition 'Coronaproef', gallery Kunstfactorij, Bennekom 2020 Wildcard Woest&Bijster, landscape art and theater festival, municipality Renkum and Ede Outdoor exhibition 'BUITENISBETERDANBINNEN' Oude kerkplein, Ede Group exhibition 'Ode to Nature' in the National Tree Museum, Doorn Group exhibition 'Airborne' in the Stingerbol, Ede Group exhibition 'Freedom' in the Stingerbol, Ede My Sculpture Garden', art-education project with Kroller Muller Museum, Otterlo Group exhibition in 'De Smeedplaats' Bennekom in collaboration with Jose van Loon and Renate Bes 2019 PEK Group exhibition 'in a sentence' at Galerie Cultura. 'My sculpture garden', art-education project with Kroller Muller Museum, Otterlo Solo exhibition in gallery garden 'Tuin de lage oorsprong', Oosterbeek Exhibition in sculpture garden 'Melc', Heerde Stoneware ceramics, exhibition with ceramic work from private collections, Bennekom 'Between reality and wonderland' with Maron Hilverda in Galerie Cultura, Ede 2018 Parade, PEK group exhibition in Villa Erika, Bennekom 'My sculpture garden', art-education project with Kroller Muller Museum, Otterlo BennekomWoest&Bijster, landscape art and theater festival, Renkum Green Happiness, art festival Ede SHAFT! Group exhibition in the ENKA at the occasion of the 15th anniversary of PEK Exhibition with Jan van Leeuwen and Karel Loman in 'Kunst in de Kelder' Putten 2017 My sculpture garden', art-education project with Kroller Muller Museum, Otterlo Sketch design 'artwork in the railroad tunnel' SOMA, Ede Exhibition 'Not everything perishes' with Trijn Romein in the Casteelse Poort, Wageningen Children art festival Bennekom Art in the Valley, art fair, Ede 2016 Group exhibition Art & Food, deZaakPEK, Ede Design and realization object 'Eitje' tbv art festival Ede with Nicole Bischoff Duo-exhibition with Trijn Romein in the Cultura gallery, Ede Duo-exhibition with Elisabeth Koning in gallery 'de Kijkdoos' Bennekom 2015 Group exhibition DRIELUIK, deZaakPEK, Ede Cd-design The Psalmproject Group exhibition CAH Dronten i.c.w. Ine Boeijen The coffin of Vincent, Cultura, Ede in cooperation with PEK Group exhibition, Galerie Driebergen Vases project, Cultura Ede 2012 Design and photography cookbook 'Heerlijkheden Film 'The little prince' in collaboration with Ine Boeijen Exhibition Kernhem 600, Kernhem, Ede Roots in the Woods, Installation in collaboration with Ine Boeijen Open atelierroute Bennekom, in collaboration with Lia Stouten Exhibition 'Frisse Blik', the Kunstplaats, Veenendaal Exhibition Boogstraat, Ede 2011 Design and execution Artprice Ede - jury prize Exhibition Concordia, Ede i.c.w. Ine Boeijen and Cobi van de Kuit Exhibition revolving door, Hospital Gelderse Vallei, Ede Visual Theatre 'Making it Complete', Wageningen Airplane project De Kleine Prins, Arnhem Art assignment barracks terrain, Ede Before 2010 Elephant in Boa, visual arts festival, Ede Art route 'touched', Bennekom Project 'Dante', Bennekom Open stable, Oldeberkoop Edition #6 Art-crumbles, Nijmegen Exhibition 'the studio' in collaboration with Ine Boeijen, CBK Arnhem Kunstmoment Diepenheim Multidiciplinary artproject 'D out of the bleu' 7 municipalities in the Achterhoek Project 'Kunstbeest' in collaboration with elementary school the Roedel and Kroller Muller Museum Exhibition 'the Atelier', CBK Ede Exhibition 'disturbingly domestic', PEK Ede Multidisciplinary art project 'D out of the bleu' Ede Art assignment 'Alfa' Driestarcollege Gouda Exhibition 'City of Insects' Wageningen Exhibition WUR, Wageningen Exhibition Emmaus, Ede Exhibition house Kernhem Exhibition Catharijne Convent, Utrecht Exposition gallery Pro Art, Zeewolde Exhibition 'Under the Black Madonna', The Hague Art commission 'Driestar entrance' Driestarcollege Gouda Work in possession of Municipality of Ede University College, Zwolle Driestar College, Gouda Commintentio, bureau for communication, Ermelo PKN, Bennekom Cinemec, Ede Various private individuals
 © EVELINE KIESKAMP